Links

Acupunctuur Karen Remmers - LinksAcupunctuur Karen Remmers is ook te vinden op: 

Meer links….

LinkedIn: LinkedIn Karen Remmers

Acupuncturist-info- Acupunctuur Karen Remmers: www.acupuncturist-info.nl

De telefoongids en Gouden Gids: De Telefoon Gids 

Andere interessante links over acupunctuur:

 NVA- Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur: www.acupunctuur.nl

NPVA- Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur: www.npva.nl

Nederlands Kenniscentrum Acupunctuur: www.nederlandskenniscentrumacupunctuur.nl

TCMA- Traditional Chinese Medicine Academie: www.tcma.nl

Benshen- Koos van Kooten: www.benshen.nl

Over een gezonde leefstijl als medicijn: www.artsenvoeding.nl

Klachten

Heeft u klachten bespreekt u het dan met mij. Komen we er samen niet uit dan kunt u zich richten tot de KAB .

Copyright

Copyright © 2017, Karen Remmers, Helmond, www.acupunctuurkarenremmers

Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karen Remmers.